Veiligheid daar staan we voor!

‘Wij’ staat voor Fountex Company, het gespecialiseerde bedrijf op het gebied van veiligheid!

Fountex Company heeft een eigen identiteit en een eigen kijk op beveiliging, bewaking en algemene zin ‘veiligheid’. Door maatwerk te leveren, spelen we optimaal in op de specifieke behoeftes van juist de betreffende organisatie. Fountex is sinds jaren een gewaardeerd beveiligingsbedrijf met uitstekende referenties in de particuliere sector, semi en overheid. Onze partners zijn te spreken over onze kennis, ervaring, goed getrainde medewerkers, flexibiliteit en professionaliteit.

Fountex Company verzorgt een breed pakket van kwalitatief hoogwaardige diensten in beveiliging & bewaking, met gewaarborgde continuïteit, ten behoeve van bedrijven en instellingen. Door de inzet van gemotiveerd en vakbekwaam personeel en met behulp van een excellente en gecertificeerde organisatie, die op een open en eerlijke wijze werkt.

Men waardeert onze inspanningen zeer, maar kijkt tegelijkertijd kritisch naar ons optreden. Oog voor de maatschappelijke omgeving is daarbij een vereiste. Kortom we vragen veel van ons personeel, investeren in voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers die zich thuis voelen bij Fountex Company.

Lees verder over onze support en trainingen.